Landschapsbeheer

Sinds niet al te lange tijd richt ondernemer Jan Willem (eigenaar en oprichter van Othacon) zich ook op landschapsbeheer. Dat wil zeggen het behouden, herorganiseren en nieuw ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit. Daarbij kan het gaan om flora, fauna, landschapselementen zoals heggen en poelen.

 

Oeverzwaluwwand

De oeverzwaluw is een zwaluwsoort die elk jaar in Nederland vanaf eind maart weer terugkeert. Oeverzwaluwen vinden vrij eenvoudig nieuwe broedlocaties die vaak door de mens zelf gecreëerd worden op bouwlocaties, zandafgravingen e.d. De vogels maken een ‘nestpijp’ in een stijlwand of berg van zand en/of leem. Aan het einde van deze ‘nestpijp’ maken de oeverzwaluwen hun nest waar ze de jongen groot brengen. 

In 2021 is een oeverzwaluwwand gerealiseerd op het perceel van Jan Willem waar al gauw zo'n 140 oeverzwaluwen hun intrek in hebben genomen.

Wist u dat hierover in het blad Landleven (editie maart 2022) een heel artikel heeft gestaan over deze oeverzwaluwwand? https://www.landleven.nl/magazine/edities/2022-(2)/

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Het is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is waterplanten en -dieren.